september 6, 2017 Publiciteit Breda Barst

Toegankelijkheid en duurzaamheid belangrijke speerpunten Breda Barst

Het Valkenbergpark is al jaren het prachtige decor van Popfestival Breda Barst en daar moet natuurlijk zuinig mee om worden gegaan. Ook de toegankelijkheid van het Valkenbergpark, en dus het festivalterrein, is dit jaar als één van de belangrijkste speerpunten opgenomen.

Toegankelijkheid

Breda Barst gunt iedereen natuurlijk een tof festival, daarom hebben we dit jaar de handen ineengeslagen met Breda Gelijk en andere ervaringsdeskundigen. In overleg zijn er een aantal belangrijke aandachtspunten geformuleerd. Om de bereikbaarheid naar de verschillende podia en voorzieningen voor rolstoelgebruikers en mensen die slecht ter been zijn makkelijker te maken, worden er dit jaar extra vlonders op strategische plekken geplaatst. Ook zijn de kabelgoten, die lopen tussen de podia en geluidsinstallaties, aangepast door de decorbouwers van Breda Barst.

Bij de bonnenverkoop kan er draadloos worden gepind en de barren zijn zo aangepast dat rolstoelgebruikers zelf hun drankje kunnen pakken. Ook op het foodplein staan enkele tafels waaraan een rolstoel aangeschoven kan worden. Daarnaast zijn er, net zoals voorgaande jaren, twee extra brede toiletten. Dankzij de inzet van Breda Gelijk is er dit jaar voor het eerst een mivadeck, een verhoogd platform tussen de 2 grote podia in. Tijdens de opbouw van het festival op vrijdag komt wethouder WMO Miriam Haagh deze nieuwe ontwikkelingen bekijken.

Duurzaamheid

Breda Barst streeft ernaar een ecologisch verantwoord festival te zijn en probeert zich ieder jaar weer een stapje te verbeteren op het gebied van duurzaamheid. Zo wordt het festivalterrein opgebouwd naar de contouren van het park, waarbij veel aandacht is voor bescherming van het gras. In de communicatie richting het publiek wordt het OV gepromoot en er wordt tijdens het festival zoveel mogelijk gewerkt met groene stroom.

Recycling staat ook hoog op de agenda. Het afval wordt gescheiden aangeboden bij de afvalverwerker en er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van gerecyclede materialen. Daarnaast is er in nauw overleg met de cateraars besloten om biologische producten te promoten en restvoorraden voedsel tot een minimum te beperken. Datgene wat toch overblijft, wordt aangeboden aan de lokale voedselbank.