HUISREGELS BREDA BARST 2023

Om samen te genieten van Breda Barst en alles in goede banen te leiden, hebben we voor Breda Barst Festival een aantal regels opgesteld die nageleefd dienen te worden. Als je Park Valkenberg betreed voor een bezoek aan het evenement op de andere dagen, stem je in je te houden aan deze huisregels. Allereerst: We zijn met zijn allen te gast in Park Valkenberg, ben er zuinig op! En… denk aan de buurtbewoners, creëer geen overlast tijdens en na het sluiten van het festival.

In geval van twijfel of discussie beslist de festivalorganisatie. Door het betreden van het evenemententerrein gaat de bezoeker akkoord met onderstaande huisregels. Breda Barst behoudt zich het recht voor om deze huisregels te herzien. Overtreding van de huisregels kan leiden tot verwijdering van het evenemententerrein.

Het betreden van de locatie waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen van het evenement, geschiedt door de bezoeker voor eigen risico, in die zin dat Breda Barst geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen, zoals bijv. gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen.

Het programma is onder voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Bij het niet doorgaan van één of meerdere acts zal worden getracht een vervangend programma aan te bieden.

Voor het zelfstandig bezoeken (dat wil zeggen zonder begeleiding van een meerderjarige) van het evenement hanteert de organisatie een adviesleeftijd van minimaal 16 jaar. De organisatie adviseert jongere bezoekers om vergezeld te worden door een meerderjarige.

Gedurende het gehele evenement geldt op het volledige evenemententerrein een legitimatieplicht, net als in de rest van Nederland. De volgende legitimatiebewijzen zijn geldig: rijbewijs, paspoort en identiteitskaart.

Munten (tokens) - Er kan tijdens evenementen en op het terrein alleen betaald worden met de door de organisatie verkochte tokens, tenzij anders aangegeven door de organisatie. Tokens zijn en blijven eigendom van de Breda Barst. - Iedere editie van Breda Barst kent tokens die alleen gedurende die editie van het evenement geldig zijn.

Het is voor bezoekers jonger dan 18 jaar niet toegestaan om alcohol en/of tabak te kopen en/of te consumeren. Tevens is het voor bezoekers van 18 jaar en ouder niet toegestaan om alcohol en/of tabak door te geven aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Op verzoek van barpersoneel, security of andere bevoegden dient een identiteitsbewijs getoond te worden. Bezoekers jonger dan 18 jaar ontvangen een afwijkend polsbandje waarmee geen alcohol en/of tabak kan worden besteld.
Roken is enkel toegestaan in de open lucht. In (tijdelijke) gebouwen, constructies, tenten en/of onder overkappingen mag niet worden gerookt.

Het is niet toegestaan om zonder nadrukkelijke toestemming van de organisatie video- en/of geluidsopnames te maken op het festivalterrein of van optredens. Enkel compactcamera’s zonder afneembare lens worden toegelaten. Voor fototoestellen met verwisselbare lenzen of spiegelreflexcamera’s is toestemming van de organisatie nodig. Het gebruik van selfiesticks en GoPro’s (of vergelijkbaar) is verboden. Tijdens het evenement kunnen door de organisaties foto’s/video opnames worden gemaakt die voor promotionele doeleinden worden ingezet zonder dat hier enige vorm van compensatie tegenover staat. 

Ten behoeve van de veiligheid van bezoekers en personeel vindt er op en rondom het evenemententerrein cameratoezicht plaats.

De organisatie streeft ernaar het evenement tot een prettige en veilige verblijfplaats te maken voor alle bezoekers. Discriminatie, intimidatie, vernieling, uitlokking, agressie, het veroorzaken van overlast of geweld in welke vorm dan ook wordt niet getolereerd en kan verwijdering van het evenemententerrein zonder restitutie en/of een overdracht aan de politie tot gevolg hebben. Crowdsurfen, graffiti, open vuur en het beklimmen van (tijdelijke) constructies is verboden.

Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de organisatie goederen te verhandelen, te flyeren en/of monsters uit te delen op het festivalterrein. Dergelijke activiteiten in openbaar gebied zonder vergunning zijn bij wet verboden.

Bij de toegang tot het terrein kunnen persoonlijke eigendommen als (hand)bagage worden onderzocht op verboden voorwerpen. Ook controleert de security de bezoeker d.m.v. oppervlakkige aanraking van kleding, zakken, tassen en/of schoenen. Bij weigering van (één van) bovenstaande controles kan de bezoeker toegang tot het evenemententerrein worden ontzegd zonder restitutie.

Indien er bij de toegangscontrole niet toegestane voorwerpen worden aangetroffen, dient de bezoeker deze zelf buiten het evenemententerrein op te slaan of er afstand van te doen op de daarvoor aangewezen plek (inbeslagname). De organisatie faciliteert geen in bewaring name waar voorwerpen tijdelijk kunnen worden opgeslagen. Bij wettelijk verboden voorwerpen zal de politie worden geïnformeerd. In beslag genomen of weggegooide voorwerpen worden niet aan de bezoeker geretourneerd.

Drank (m.u.v. water in plastic flessen van max. 0,5l zonder dop en/ of één geopend blikje). Bidons of vergelijkbare harde plastic flessen, eten, drugs en overige geestverruimende middelen, (lach)gaspatronen, spuitbussen (m.u.v. zonnebrandcrème, deo’s en parfum), navullingen voor e-sigaretten, voetbalshirts, club gerelateerde uitingen, provocerende of gezichtsbedekkende kleding, spandoeken, kartonnen/papieren borden met opschrift (tot een maximaal formaat van A4 is toegestaan), vlaggen of vlaggenstokken dikker dan 2cm en langer dan 1.5 meter, paraplu’s/parasols. Selfiesticks, laptops, tablets, camera’s, film-, geluids- of andere opnameapparatuur en Go-Pro’s of vergelijkbaar (enkel compact camera’s zonder afneembare lens worden toegelaten), laptops, notebooks en tablets. Wapens, kettingen (m.u.v. kettingen aan broeken en sieraden) of andere voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt of de orde kunnen verstoren. Glow sticks, portofoons, laserpennen en ander licht met gebundelde straal, giftige, brandbare of explosieve materialen, vuurwerk, flares. (Huis)dieren, wandelstokken (m.u.v. medische krukken), skates, fietsen, steps, skateboard, naalden. Onbemande luchtvaartuigen (z.g. UAV of drones) en overige gevaarlijke voorwerpen. Het dragen van groepskenmerkende kleding en/of OMG gerelateerde colours, is niet toegestaan.

In het geval dat naar het oordeel van de organisator bepaalde zaken een gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid, veiligheid en/of openbare orde kunnen deze zaken door de organisator worden geweigerd. Daarnaast is het de organisator toegestaan om, indien nodig, aanvullende maatregelen te treffen.

Contact

CONTACT

Per post

Popfestival Breda Barst
Stadionstraat 1a
4815 NC Breda
kvk: 20089345

Tijdens het festival

Ons social media team staat het hele weekend paraat om al je vragen te beantwoorden. De rest van het jaar ook trouwens.

Contact